ЛЕВСКИ ВЕТЕРАНИ

ЛЕВСКИ ВЕТЕРАНИ

Спортен клуб

За клуба

Рекорди

Контакти

Спортен клуб „ЛЕВСКИ ВЕТЕРАНИ“

СК „ЛЕВСКИ ВЕТЕРАНИ“ е доброволно сдружение с основна цел създаването на доброволни начала на подходящи условия за развитие и популяризиране на физическата култура, физическото възпитание и спорта с фокус във възрастовите групи над 35 години.